Seværdigheder i Saudi Arabien

Coat of arms: Saudi Arabien

05:05:51

Landekode ISO SA

Telefonopkald +966

Tidszone Asia/Riyadh

Hovedstad Riyadh

Mest populære byer

AbhaAsirBefolkning:750 474
Al-KharjRiyadhBefolkning:435 461
AL-Khobarash-SharqiyyahBefolkning:941 358
Araral-Hudud asch-schamaliyyaBefolkning:166 512
Buraydahal-QasimBefolkning:614 093
Dammamash-SharqiyyahBefolkning:1 033 597
Dhahranash-SharqiyyahBefolkning:138 135
Hafar Al Batinash-SharqiyyahBefolkning:271 642
HailHa'ilBefolkning:412 758
Al-Hofufash-SharqiyyahBefolkning:660 788
JazanJizanBefolkning:105 193
JeddahMekkaBefolkning:3 976 000
Jubailash-SharqiyyahBefolkning:778 949
Chamis MuschaitAsirBefolkning:1 353 000
MeccaMekkaBefolkning:1 675 368
MedinaMedinaBefolkning:1 183 205
NajranNajranBefolkning:505 652
RiyadhRiyadhBefolkning:6 506 700
Sakakaal-DschaufBefolkning:242 813
SharorahNajranBefolkning:220 977
TabukTabukBefolkning:534 893
TaifMekkaBefolkning:1 281 613
Unayzahal-QasimBefolkning:163 729
YanbuMedinaBefolkning:188 430

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning