miejsca w Dhahran

Arabia SaudyjskaDhahran

 

Dhahran

Region administracyjny:
Prowincja Wschodnia
populacja:
138 135
kod telefoniczny:
+966-13
kod pocztowy:
3xxxx

Położenie na mapie Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska mapa SVG
Dhahran

Prawnik

Lokalny rząd kancelaria

Restauracja

Trasa

Biuro podróży

📑 Dhahran wszystkie kategorie

Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweDealer samochodowyDworzec autobusowyFinanseFirma przeprowadzkowaGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieKawiarniaKlub nocnyKwateraLekarzLokalny rząd kancelariaMalarzMeczetMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaNaprawa samochodówObozowiskoParkParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRestauracjaSalon pięknościSklepSklep meblowySklep odzieżowySklep z elektronikąSklep zoologicznyStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinonaturalną cechąobszar Potocznyopieka weterynaryjnaprzechowywania towarów domowesiłowniasklep spożywczystadion